Nieuws

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

11 mrt 2020

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

 

Bijgaande informatie is naar aanleiding van de berichtgeving over het coronavirus.

 

Nadat de eerste besmetting met het coronavirus bekend is gemaakt, is het aantal toegenomen en zijn ook de eerste sterfgevallen te betreuren. Naast de haard in China zijn er nu verschillende haarden in Europa en deze zorgen voor een verdere verspreiding van het virus.

Vooralsnog valt de huidige toename van besmettingen in Nederland volgens de RIVM onder de zogenoemde indamfase en worden er geen extra maatregelen genomen. Uiteraard moeten we alert blijven en sluit ook de overheid niet uit dat er op termijn wel extra maatregelen nodig zijn. 

 

Sportstichting Zuidplas volgt de richtlijnen vanuit het Ministerie, RIVM en GGD en daarnaast houden we informatie met betrekking tot corona en zwemmen of sporten in de gaten. Op de locaties van Sportstichting Zuidplas informeren we extra over de hygiëne maatregelen om verspreiding te voorkomen. Indien nodig nemen wij verdere maatregelen.

 

 

Corona en sporten

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. 
Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF van harte ondersteunt.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de verspreiding van het virus zijn er vragen bij sportaanbieders en organisatoren over de gevolgen hiervan voor de sportactiviteiten in Nederland. Het advies is om GGD-GHOR actief te betrekken bij de afweging of het verstandig is om een evenement door te laten gaan, al dan niet in aangepaste vorm.

Daar waar de lokale, regionale of landelijk overheid het van belang vindt om maatregelen betreffende evenementen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen of te vertragen zullen zij dat doen en die ook bekend maken. De sport zal die maatregelen en aanwijzingen vanzelfsprekend opvolgen. (Bron: Nocnsf.nl)

 

Corona en zwemmen

Tot nu toe is er weinig specifiek bekend over zwemmen en corona. Indien er een vermoeden is van besmetting moet men om verspreiding te voorkomen niet gaan zwemmen of sporten en de huisarts bellen. Net als bij griep geldt dat het niet bevorderlijk is voor de gezondheid om te sporten en moet men met griepverschijnselen, zoals koorts, altijd het zwembad vermijden. (Bron: Zwembadbranche.nl)

Het RIVM raadt aan om mensen die klachten hebben die passen bij het coronavirus en in een risicogebied zijn of in contact zijn geweest met besmette mensen, contact op te nemen met de huisarts. Het is belangrijk om alert te zijn op de klachten en bij koorts, kortademigheid en hoesten de huisarts te bellen. Ga niet naar de huisarts toe, maar neem telefonisch contact op.

 

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 

Covid19 virus flyer

 

De informatie in dit bericht is op basis van de kennis van woensdag 11 maart 2020. We houden de ontwikkelingen continu in de gaten en adviseren om de websites van de GGDHM.nl en het RIVM te blijven volgen om op de hoogte te blijven. Mocht de overheid maatregelen treffen, dan zullen wij daar als Sportstichting Zuidplas aan meewerken. Als de situatie erg verandert dan volgt er verdere informatie.

 

Voor meer info kunt u ook de volgende site van de Gemeente Zuidplas raadplegen:

www.zuidplas.nl/vragen-over-het-coronavirus

  

 

Vorige berichten