BRAVO! sport voor volwassenen

Ga voor de activiteiten van BRAVO! naar www.actiefinzuidplas.nl

Aanmelden

Beweeg meer en blijvend

Gemeente Zuidplas heeft een groot en gevarieerd sportaanbod en heeft de ambitie zoveel mogelijk bewoners van de dorpen daarmee in aanraking te laten komen. Om zoveel mogelijk Volwassenen in aanraking te laten komen met het diverse sportaanbod is het project BRAVO! in het leven geroepen.

 

BRAVO! is een samenwerking met enkele lokale partners. Dit project zorgt ervoor dat volwassenen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de lokale sport- en beweegactiviteiten. Sportstichting Zuidplas is de verbindende schakel tussen de inwoners van Zuidplas en het sportaanbod. Het voornaamste doel van de stichting is om volwassenen meer en blijvend te laten bewegen.

Ook hecht Sportstichting Zuidplas veel waarde aan het sociale aspect. Sport verbindt en brengt mensen samen. Daarom wordt er elk seizoen een dag- of middagprogramma georganiseerd om mensen op een toegankelijke manier samen te brengen en kennis te laten maken met het diverse sportaanbod.

Een groot succes is de jaarlijkse BRAVO! winterwandeling, een actieve wandeltocht die wordt afgesloten met een lekkere warme kop soep. Jaarlijks wordt er een BRAVO! brochure uitgebracht waarin alle informatie staat over de sport- en beweegactiviteiten, de rol van Sportstichting Zuidplas en de lokale spelers waarmee wij samenwerken. De kennismakingslessen via BRAVO! worden in het najaar 2022 weer opgestart.

 

Kennismakingslessen door ouderenbonden:

 

De PCOB is met onderstaande wandelingen weer opgestart

Voor deze wandelingen hoeft u zich niet bij ons op te geven, achter iedere wandeling staat wat u hiervoor moet doen.

 

Nieuwerkerk aan den IJssel

Door De Weeks Wandelen - iedere dinsdag (zie www.pcob-nieuwerkerk.nl voor de startplaats aanmelden is niet nodig)
Batavierwandelen - iedere maandag (zie www.pcob-nieuwerkerk.nl voor nadere info, aanmelden is niet nodig)
Nordic Walking - iedere zaterdag (zie www.pcob-nieuwerkerk.nl voor aanmelding, ook voor lessen).

 

De SAZ is na Corona weer gestart met zowel inspannings- als ontspanningsactiviteiten. Voor meer informatie kunt u kijken op www.sazuidplas.nl.

Houd hiervoor Hart van Holland in de gaten, daar staat wekelijks informatie over hun activiteiten in.