Maatschappelijke projecten

Maatschappelijk sporten

Sportstichting Zuidplas zet sport en bewegen in als middel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Belangrijk is dat de Sportstichting in het voorveld actief is, omdat daar de meeste winst te behalen valt. Door deze uitdagingen preventief of vroegtijdig met twee handen aan te pakken worden ziektekosten op lange termijn verlaagd en wordt de levenskwaliteit van de bewoners van de gemeente Zuidplas verbeterd.

Om deze doelen te realiseren werkt Sportstichting Zuidplas samen met verschillende beleidsvelden binnen de afdeling Samenleving van de gemeente Zuidplas en het Sociaal Team (the civil society) en diverse maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van maatschappelijke projecten waar wij aan hebben gewerkt, en nog steeds werken, zijn Samen Sporten Samen Leven, Sport4Work, Cruyff Court en JOGG Zuidplas.

Zuidplas verbindt

Stichting Zo! en Sportstichting Zuidplas gaan de strijd aan tegen eenzaamheid.

Dit doen we door mensen op sportief en sociaal vlak te verbinden en eenzaamheid bespreekbaar te maken en aan te pakken. 

Op burendag is een nieuw project geïntroduceerd om de verbinding in straten en buurten te vergroten en op die manier eenzaamheid tegen te gaan.

De Lief & Leedstraat
Inwoners kunnen hun straat aanmelden als Lief & Leedstraat. Deze aanvraag moet door minimaal 2 inwoners van de straat, de zogenaamde ‘Verbinders’, worden gedaan.
Deze ‘Verbinders’ ontvangen vervolgens een budget van € 75,- om in de buurt kleine attenties weg te geven of een kaartje te sturen en zo samen lief en leed te delen.

Meer info: https://www.stzo.nl/zuidplasverbindt

JOGG Zuidplas

Waar werken we naartoe?


JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning en slaap in het bijzonder.
Een gezonde jeugd creëert een gezonde toekomst!

Voor een uitgebreide uitleg over de JOGG aanpak, gaat u naar de landelijke JOGG website.


JOGG Zuidplas is een project om de leefomgevingen van jeugd en jongeren in de gemeente Zuidplas gezond(er) te maken.
Alle mensen en organisaties in Zuidplas kunnen hier een steentje aan bijdragen!     

Wilt u meepraten of meewerken, meld u dan aan voor de nieuwsbrief, of stel uw vraag.


Met vriendelijke groet,
Team JOGG Zuidplas

 

Klik hier voor meer informatie over JOGG Zuidplas

SPORT4WORK

Met behulp van sport, coaching en een werkervaringsplek krijgen jongeren tussen de 18 en 27 jaar handvatten aangereikt om een betaalde baan te vinden.

Sportstichting Zuidplas verzorgt de sportlessen van het tien weken durende programma dat bestaat uit theorielessen op het gebied van motivatie, respect en samenwerken, afgewisseld door onze sportlessen.

De jongeren worden goed voorbereid op de arbeidsmarkt en krijgen wellicht uitzicht op een baan voor de langere termijn. Sterk element in dit project is de betrokkenheid van de lokale ondernemers en de nauwe samenwerking tussen de Sportstichting en Welzijn Zuidplas.

CRUYFF COURT MOORDRECHT

In september vorig jaar hebben we in bijzijn van Memphis Depay het Cruyff Court in Moordrecht officieel geopend.


Het doel van het Cruyff Court is om meer kinderen te laten sporten, maar ook om de kinderen in contact te brengen met de sportmogelijkheden in Moordrecht. Gedurende het zomerseizoen staan er op het Cruyff Court een hoop leuke activiteiten op het programma. 

Zo houden we het jaarlijkse 6vs6 toernooi waarbij de teams zich kunnen kwalificeren voor een landelijke finale en zijn er leuke activiteiten in samenwerking met de sportverenigingen. 

Samen Sporten, Samen Leven

Sportstichting Zuidplas organiseert de sportlessen van het sociale integratie project Samen Sporten, Samen Leven.

Het project is voor statushouders/vluchtelingen die inmiddels de Nederlandse status hebben, maar nog wel een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Tijdens het traject wordt er kennis opgedaan over de Nederlandse taal, wet en regelgeving, het onderwijs, computervaardigheden, leren solliciteren en budgetbeheer.
Alle theorie sessies worden afgesloten met een uurtje sporten, hierbij staat elkaar leren kennen, respect en plezier beleving centraal. 

Kortom, iedereen heeft een doel bereikt en is klaar voor een volgende stap!