Sport & Bewegen

Beweegtips

Het is belangrijk om dagelijks te bewegen, zeker nu we voornamelijk thuis zijn

Gezond, vitaal en levendig

Als sportloket van de gemeente Zuidplas hebben wij als doel de dorpen levendig en vitaal te houden. Dat betekent dat er voldoende sportverenigingen, -accommodaties en -activiteiten zijn om sport en beweging te stimuleren.

Het team van Sport & Bewegen binnen Sportstichting Zuidplas organiseert sport- en beweegaanbod in de buurt en legt verbinding met andere sectoren. Sportstichting Zuidplas heeft op dit moment geen uitvoerende buurtsportcoaches in dienst. Hierdoor werken wij nauw samen met de (sport)verenigingen in Zuidplas. 

Door sport en bewegen toegankelijk te maken, levert de sportstichting een positieve bijdrage aan een gezonde leefstijl, de leefbaarheid en de vitaliteit van bewoners in de gemeente Zuidplas.

COVID-19 & Sporten

Het kabinet heeft op 21 april aangekondigd dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april onder begeleiding buiten met elkaar mogen sporten.
De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daarbij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden.
Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld. Ook de kleedkamers en kantines bij buitensportaccommodaties blijven dicht.

Deze geplande openstelling van sportverenigingen voor jeugd roept bij verenigingen veel vragen op. NOC*NSF zal een overkoepelend protocol voor de sport opleveren. Daarnaast werken sportbonden aan een protocol per sporttak. Deze protocollen zijn erop gericht dat de jeugdactiviteiten goed en veilig georganiseerd kunnen worden.

Sportstichting Zuidplas volgt nauwgezet alle berichtgeving over de aankondigde versoepeling. Wij zullen deze informatie delen via onze website www.sportstichtingzuidplas.nl en onze social media.

Heeft jouw club vragen? Deze kunt u uiteraard stellen via onze community pagina:

Sportakkoord Zuidplas


Het hoofddoel van een sportakkoord is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn:

Inclusief sporten & bewegen;
Duurzame sportinfrastructuur;
Vitale sport- en beweegaanbieders;
Positieve sportcultuur;
Vaardig in bewegen;
Topsport die inspireert’.

 

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven.
Lokale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In het lokaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.
Meer info: https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/ 

 


Projectgroep-leden gezocht, die onder begeleiding van de Sportformateur Zuidplas, mee willen denken en werken aan het Sportakkoord Zuidplas! Meld je aan op sportakkoordzuidplas@ziggo.nl. Dit is mogelijk t/m 1 maart 2020, daarna ontvangt u een uitnodiging voor de eerste werkbijeenkomst.

 

Activiteiten

Bekijk welke activiteiten er deze week zijn.
BEKIJK ALLE