Lokaal Sportakkoord

Lokaal Sportakkoord

Heb je een goed en/of vernieuwend sportinitiatief en wil je hier ondersteuning bij vanuit het Lokaal Sportakkoord, meld je dan hier aan *

Lokaal Sportakkoord

Sport verdient een centrale plek in de gemeente Zuidplas

 

Het Sportakkoord van de gemeente Zuidplas is tot stand gekomen door een geweldige samenwerking van sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeente en ondernemers. Het Sportakkoord Zuidplas bevat afspraken op het gebied van sport, bewegen en leefstijl.

Het Nationale Sportakkoord en de Sportvisie van Zuidplas vormen de basis voor dit akkoord. Landelijke uitgangspunten en de visie op sport vertalen wij in dit akkoord naar lokale afspraken. 

Download Sportakkoord

Het lokaal Sportakkoord is dan ook een ‘levend’ document. We moeten ons immers continu aanpassen om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in Zuidplas kunnen sporten en bewegen.

 

De gemeente Zuidplas richt zich in dit lokale Sportakkoord op drie hoofdambities en drie sub-ambities. Deze ambities passen goed bij onze nieuw ontwikkelde sportvisie.


De drie hoofdambities in Zuidplas zijn:

-  Inclusief sporten
Iedereen kan meedoen
-  Duurzame sportinfrastructuur
Onze voorzieningen vernieuwd én benut
-  Vitale sport- en beweegaanbieders
Een gezonde basis met verenigingsondersteuning

 
Sub-ambities in Zuidplas zijn:

-  Positieve sportcultuur
Leuk en zorgeloos sporten
-  Van jongs af aan vaardig in bewegen
Meer sportdeelname onder 0- tot 10-jarigen
-  Topsport die inspireert!
Topsportmogelijkheden en PR

*Voorwaarden voor het indienen van een initiatief

 

- Aanvragen worden in 4 periodes beoordeeld door de stuurgroep
  Januari t/m Maart = April beoordeeld
  April t/m Juni = Juli beoordeeld
  Juli t/m September = Oktober beoordeeld
  Oktober t/m December = Januari beoordeeld

- De aanvraag moet minimaal met 2 partners worden gedaan

- De aanvraag moet bijdragen aan de ambities van Lokaal Sportakkoord

- Plan van aanpak met begroting dient te worden toegevoegd in aanmeldformulier

- Drie weken na uitvoering ontvangen wij van u het evaluatieformulier, het kostenoverzicht, (originele) aankoopbonnen, en foto's van de activiteit.