Lokaal Sportakkoord

Lokaal Sportakkoord

Heb je een goed en/of vernieuwend sportinitiatief en wil je hier ondersteuning bij vanuit het Lokaal Sportakkoord? Meld je dan hier aan *

Lokaal Sportakkoord

Sport verdient een centrale plek in de gemeente Zuidplas

 

Het Sportakkoord van de gemeente Zuidplas is tot stand gekomen door een geweldige samenwerking van sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeente en ondernemers. Het Sportakkoord Zuidplas bevat afspraken op het gebied van sport, bewegen en leefstijl.

Het Nationale Sportakkoord en de Sportvisie van de gemeente Zuidplas vormen de basis voor dit akkoord. Landelijke uitgangspunten en de visie op sport vertalen wij in dit akkoord naar lokale afspraken. 

Download het Lokaal Sportakkoord

Het lokaal Sportakkoord is een ‘levend’ document. We moeten ons immers continu aanpassen om te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in Zuidplas kunnen sporten en bewegen.

 

 

De gemeente Zuidplas richt zich in dit lokale Sportakkoord op zes ambities. Deze
ambities passen goed bij onze nieuw ontwikkelde sportvisie.

 

De zes ambities in Zuidplas zijn:

 

 • Inclusief en diversiteit
  Iedereen kan meedoen
 • Ruimte voor Sport en Bewegen
  Versterken beweeglijkvriendelijke omgeving
 • Vitale sportaanbieders
  Een gezonde basis met verenigingsondersteuning
 • Sociaal veilige sport
  Leuk en zorgeloos sporten
 • Vaardig in bewegen
  Een leven lang plezier met sport en bewegen
 • Maatschappelijke waarde van topsport
  Topsport als inspiratie, PR en entertainment

*Voorwaarden voor het indienen van een initiatief

 

- Aanvragen worden in 4 periodes beoordeeld door de stuurgroep
    * januari t/m maart wordt in april beoordeeld
    * april t/m juni wordt in juli beoordeeld
    * juli t/m september wordt in oktober beoordeeld
    * oktober t/m december wordt in januari beoordeeld

- De aanvraag moet minimaal met 2 partners worden gedaan

- De aanvraag moet bijdragen aan (minimaal één van) de ambities van
   het Lokaal Sportakkoord

- Plan van aanpak met begroting dient te worden toegevoegd bij het aanmeldformulier

- Drie weken na uitvoering ontvangen wij van u het evaluatieformulier,
   het kostenoverzicht, (originele) aankoopbonnen, en foto's van de activiteit.