Jeugdfonds sport en cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wat doet het Jeugdfonds Sport & Cultuur?


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

De contributie/lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. 


Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur?


Kinderen en jongeren moeten lid kunnen worden van een sportclub of lessen op cultuurgebied kunnen volgen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Kinderen leren samenwerken, ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!

Kijk hier voor exacte spelregels per gemeente 

Spelregels

  • Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan worden.
  • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair.
  • De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of instelling waar het kind les heeft.
  • Spelregels over de hoogte van de bijdrage of leeftijd van het kind kunnen per fonds of gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van het fonds bij jou in de buurt.
  • De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

    Kijk hier voor exacte spelregels per gemeente